ALO NHA KHOA

ĐẠI CƯƠNG VỀ XOANG RĂNG -nha khoa thực hành

MỤC ĐÍCH VIỆC TẠO XOANG TRÁM 

– Lấy đi tổng thể mô răng sâu, không cho sâu răng tiến triển, phòng ngừa không để răng bị sâu lại ( sâu răng tái phát bằng cách lan rộng ra phòng ngừa qua những hố và rãnh hoặc qua phần tiếp điểm giữa 2 răng ) .
– Tạo lại hình dạng giải phẫu củ của răng bằng những vật tư trám

– Răng sau khi trám xong phải ăn, nhai, sử dụng

CÁCH GỌI TÊN XOANG RĂNG VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA XOANG RĂNG

Cách gọi tên xoang răng

Xoang răng hoàn toàn có thể ở trên một hay nhiều mặt răng, thường gặp ở mặt nhai nhưng cũng hoàn toàn có thể ở mặt má, lưỡi, gần, xa. Tùy theo xoang ở trên mặt nào của R, tên của xoang R được gọi theo tên của mặt răng đó .
Ví dụ :
– Xoang ở mặt nhai của R được gọi là xoang nhai
– Xoang ở mặt nhai và má được gọi là X nhai má
– Xoang ở mặt gần, xa nhai của răng được gọi là X gần xa nhai .
Chú ý : những xoang ở mặt xa, gần ( hoàn toàn có thể ở cả mặt nhai hay không ) còn được gọi là xoang bên .

ĐẠI CƯƠNG VỀ XOANG RĂNG

                                        ( Nhìn từ mặt nhai ) Nhìn từ mặt gần
                                                    Xoang nhai gần

Các thành phần của xoang răng.

Xoang răng gồm những thành phần sau :
Vách xoang : là những thành bảo phủ xung quanh xoang, được gọi tên theo tên của mặt răng tương ứng với vách đó .
Ví dụ :
+ Vách ở phía gần của răng được gọi là vách gần .
+ Vách ở phía ngoài của răng được gọi là vách ngoài hay vách má .
+ Vách ở phía trong của R được gọi là vách trong hay vách lưỡi .
+ Vách xoang nằm về phía lợi răng ( nướu răng ) được gọi là vách lợi ( hay vách nướu ) .
Đáy xoang : là vách xoang nằm về phía tủy hoặc là vách X song song trục răng. Như vậy đáy xoang hoàn toàn có thể là vách tủy hay vách trục .
Đường góc : là đường được xây dựng do hai vách X gặp nhau và tên của đường góc là tên của hai vách gặp nhau .
Ví dụ :
+ Vách má và vách tủy gặp nhau tại đường góc má tủy .
+ Vách lưỡi và vách trục gặp nhau tại đường góc lưỡi trục .
Điểm góc : là điểm gặp nhau của ba vách xoang, được gọi tên theo tên của ba vách hợp thành .
Ví dụ :
+ Điểm góc lưỡi lợi ( nướu ) trục là điểm gặp nhau của 3 vách : vách lưỡi, vách lợi, vách trục .

+ Điểm góc xa tủy má là điểm gặp nhau của 3 vách: vách xa, vách tủy, vách má.

PHÂN LOẠI XOANG :

Theo vị trí

Gồm có xoang đơn và xoang kép
– Xoang đơn : là X chỉ chiếm một mặt răng
Ví dụ : Xoang nhai, xoang ở hố mặt ngoài
– Xoang kép : là X chiếm từ hai mặt răng trở lên

Ví dụ: xoang gần nhai, xoang gần nhai xa

 

Theo Black.

Gồm 5 loại xoang :
Xoang loại I : là xoang sẽ đào khi sâu hoặc bệnh lý xảy ra ở trên những hố và rãnh tự nhiên của những răng hàm, tiền hàm và ở trên những hố gần u răng ( cingulum ) của những răng phía trước .
Ví dụ :
· Xoang nhai R3. 6, X nhai lưỡi R2. 6, X nhai má R 4.7, X nhai lưỡi R 2.2
 

Xoang loại II: là xoang sẽ đào khi sâu hoặc bệnh lý xảy ra ở mặt bên ( mặt kế cận ) của răng hàm và tiền hàm ( hoàn toàn có thể ở cả mặt nhai hay không ) .

Ví dụ :
· Xoang nhai gần R2. 4
· Xoang nhai xa R1. 7
· Xoang nhai gần xa nhai R3. 6
  

Xoang loại III: là xoang sẽ đào khi sâu hoặc bệnh lý xảy ra ở mặt bên của những răng cửa và răng nanh ( hoàn toàn có thể gồm cả mặt lưỡi hay mặt môi ) .

Ví dụ :
· Xoang xa lưỡi R2. 2
· Xoang xa R2. 3

· Xoang gần R2.1

Xoang loại IV: là X sẽ đào khi sâu hoặc bệnh lý xảy ra ở mặt bên của các răng cửa và răng nanh và làm mất đi một góc răng .

Sâu ở mặt bên những răng cửa và mất một góc thẳng

Ví dụ :
· Xoang xa lưỡi R2. 1
· X gần lưỡi môi R1. 2
Xoang loại V : là X sẽ đào khi sâu hoặc bệnh lý xảy ra ở 1/3 cổ răng mặt trong và ngoài của tổng thể những răng
Ví dụ :
· Xoang ở 1/3 cổ R mặt ngoài R1. 3
· Xoang ở 1/3 cổ răng mặt trong R2. 6

 

Sâu ở 1/3 những cổ răng ( đào xoang loại V )

Nguồn: Răng hàm mặt

Bài viết tương tự

Sâu răng – Rối loạn Nha Khoa – Cẩm nang MSD – Phiên bản dành cho chuyên gia

admin

Vai trò của chụp X-quang trong chẩn đoán, điều trị bệnh răng miệng 1

admin

Bệnh răng miệng ở người cao tuổi 1

admin

Leave a Comment